Tehetséggondozás - Pályázatok

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett, "A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatása" című, NTP-OTKP-19 kódjelű pályázati kiírásra benyújtott, NTPOTKP-19- 0035 pályázati azonosítón nyilvántartásba vett "Hangoló" Zenei tehetségműhely című pályázata a 2019.12.17-én Támogató döntése alapján 1 500 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A pályázat megvalósításával lehetőségünk nyílik a tehetséggondozó rendszerünk eszköztárának bővítésére, valamint a folyamatos innováció lehetőségét biztosítja számunkra. A tehetségpontunk egyedi értékekeit tudjuk megerősíteni, a műhelymunkát gazdagabbá, tartalmasabbá tehetjük, ezen lehetőséggel. A gyermekek számára színes, érdekes programok szervezésével a tehetségek kibontakoztatását segítjük elő. Munkánkat fogja igazolni, ha továbbtanuló gyermekeink jó hírekkel, szép eredményekkel örvendeztetnek meg bennünket.

Óvodai tehetséggondozásunk célkitűzése: a kiemelkedő képességű, kiválóan kreatív gyermekek felfedezése, személyiségük fejlesztése /a tehetségígéretek elkallódásának megakadályozása/. A kiválóan kreatív tehetségígéretes gyermekek további gondozása gazdagító program keretében, a gazdagítás, dúsítás, lazítás módszerével. A kiemelkedő képességű gyermek erős oldalának tovább erősítése, gyenge területeinek fejlesztése. Elfogadó, támogató, szeretetteljes légkör biztosítása.

Feladataink:

- sokféle tevékenységek kínálata,
- egyéni bánásmód, képességfejlesztés,
- a gyermek pozitív éntudatának kialakítása és erősítése.

Ezen célok és feladatok megvalósítását segíti a sikeres pályázat, így lehetőségünk nyílik új eszközök vásárlására, új élmények nyújtására (DE Zeneművészeti Kar, Cornett Hangszerbolt hangszerkészítő, hangszerjavító műhelyének meglátogatása), amelyekkel színesebbé, változatosabbá tudják tenni a műhelymunkánkat. A szakmai fórum megrendezésével a pedagógusok szakmai tapasztalatcseréje a célunk.

A tehetségígéretes gyerekek kiemelkedő képességét a sokféle tevékenységek kínálatával, a gazdagító, dúsító, lazító programok biztosításával valósítjuk meg. A gazdagítás (dúsítás) a tehetséggondozásunkban fontos szerepet játszik. Megfelelő „légkör” megteremtése (kiegyensúlyozott társas kapcsolatok pedagógusokkal, fejlesztő szakemberekkel és a társakkal), valamint szabadidős, lazító programok, amelyek biztosítják a feltöltődést, pihenést. Ezzel segítjük a gyermekek érdeklődési irányainak megismerését, tehetségük kibontakoztatását. Egyéni bánásmód keretében történő célzott fejlesztés, képességfejlesztés során a gyermekek erős oldalát erősítjük, valamint a gyenge oldalát fejlesztjük. Így a tevékenységek során kialakul és erősödik a gyermek pozitív én-tudata. A foglalkozások során a következő módszereket alkalmazzuk: beszélgetés, magyarázat, értékelés, tehetséggondozás beazonosítási módszerei, megfigyelés, ellenőrzés, dicséret, segítségadás, gyakoroltatás.

Módosítás

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2020. március 16-án bekövetkezett járványügyi helyzet miatt A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatása című, NTPOTKP-19 kódszámú nyertes pályázatunk megvalósítását 2020. októberétől- december 31-ig tervezzük, a beadott módosítási kérelmünk elfogadása alapján.