GÖRGEY UTCAI ÓVODA – ZÖLD ÓVODA

   

   Az óvodánk Debrecen város szélén, egy lakótelep közepén helyezkedik el. Szomszédságában a Görgey Utcai Bölcsőde, az Árpád Vezér Általános Iskola és a Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium található. Földrajzi fekvésünk- a botanikus kert, Nagyerdő, Diószegi Sámuel Oktató Központ közelsége- elősegíti, hogy a környezetvédelemre nevelést kiemelt feladatként kezeljük. A Tevékenység központú Óvodai Nevelési Programot adaptáltuk, és elkészítettük a Természet közeli Óvodai Nevelési Programunkat. Óvodánk 1980-ban panelekből épült, állaga közepes, folyamatos felújítás alatt áll. Udvarunk: 5800 m2, zöld területe, kellemes színtere a szabadtéri mozgásnak, és játéknak. Számos mozgásfejlesztő játék teszi vonzóvá.

   Az óvodai nevelésben alapelveink:   

T.  Természet közeliség

Óvodánk a környezeti nevelés alapján működik. A helyi nevelési program kiemelt feladatnak tekinti a környezeti nevelést, erre építi a fejlődést elősegítő tevékenységeket, tartalmazza a fenntarthatóság pedagógiája iránti elkötelezettséget. Környezettudatos szemlélet kialakításával szeretnénk elérni azt, hogy a gyermekek tiszteljék környezetüket, bátran alakítsák azt anélkül, hogy kárt tennének benne.  Séták, kirándulások, táborozás /erdei óvoda/ alkalmával próbáljuk a gyermekeket fejleszteni, és kihasználni azt a többletet, amit a Nagyerdő közelsége jelent. 

   

Ö.  Önmegvalósítás 

Középpontba helyezve a gyermeket, lehetőséget nyújtunk a személyiség kibontakoztatására. A gyerekek nevelése egyéni fejlettségükhöz igazodó differenciált bánásmód elve alapján, tevékenység központú módszerekkel történik, kiterjed a sajátos nevelési igényű, migráns, interkulturális gyermekek nevelésére is.

L.  Lelki- testi biztonság

Érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, szeretetteljes óvodai légkört teremtünk, a gyermek mindenek felett álló érdekének figyelembe vételével.  A gyermeknek adott szeretetünktől megnyílik a fejlődés lehetősége, - a megszerzett biztonságérzettől – egészséges személyiségű gyermek fejlődik. Óvodánk minden dolgozója tisztában van a fenntarthatóság tartalmi jellemzőivel, és ez minden tevékenységben megnyilvánul.  Ezáltal közösségünk munkahelyi életmódjával és munkájával pozitív mintát nyújt a környezettudatos magatartásra, az ökológiai szemléletformálásra, az egészséges életmód szokásainak megalapozására.  

 GY. Gyermekközpontúság 

A gyermek személyiségének teljes kibontakoztatására törekszünk.  Alapul vesszük a gyerekcsoport sokszínűségét, érdeklődését, életkori sajátosságait, az érés sajátos törvényszerűségeit. Figyelembe vesszük a gyermekek egyéni fejlődési ütemét, és képességeit, biztosítva mindenki számára az egyenlő hozzáférést, jogainak érvényesítését. A gyerekek önállóan és személyes érdeklődéstől vezetve fedezzék fel a világot.

 

A kisgyermekkori környezeti nevelés terén végzett tevékenységünk elismeréseként első alkalommal 2009-ben nyertük el a „ZÖLD ÓVODA” címet. 2012-ben újból ennek a megtisztelő cím tulajdonosai lehettünk. Ennek szellemében természetszerető, környezetbarát gyermekeket nevelünk. Óvodásaink aktívan részt vesznek környezetük tisztaságának megőrzésében / szemetes használat, levélseprés, gereblyézés, virágültetés, bokrok, fák, virágok megóvása /. Kirándulások alkalmával tudatosítjuk a gyermekekben, hogy viselkedésükkel ne zavarják az élővilág nyugalmát.  Az óvodánk közelében elhelyezett szelektív hulladéktárolókhoz a gyermekekkel együtt visszük a szétválogatott hulladékot. Közvetlen környezetünkben, a debreceni Nagyerdőben, és ligetes udvarunkon sok madárfajjal ismerkedhetünk meg. A Diószegi Sámuel Erdei Oktatóközponttal évek óta folyamatosan kapcsolatban vagyunk, ahol a gyermekek megismerkedhetnek ezen madarak életével. Részt veszünk az általuk szervezett környezetvédelmi programokon, a tanösvényeken közelről megnézhetjük az őshonos növényeket, és megismerkedhetnek ott élő állatok életmódjával. 

 

1.ábra Debreceni Kultúrpark 

 

A környezetvédelmi területekre rendszeresen szervezünk óvodai kirándulásokat. A Hortobágyi Nemzeti Parkba, a guthi erdőbe, a nyíregyházi Vadasparkba, Hármashegyaljára, Erdőspusztára minden gyermek örömmel kirándul.

 

2.ábra Hármashegyalja 

 

A Debrecen-Józsán található Rózsavölgyi Gyermekkertbe különböző programokon veszünk részt, ahol tevékenykedés közben ismerkedhetnek meg a gyermekek a néphagyományokkal. Az állatsimogatókban, természetes környezetükben találkozhatnak a gyermekek különböző háziállatokkal. A Déri Múzeumban múzeumpedagógiai foglalkozásokon veszünk részt. A Botanikus kertet rendszeresen látogatjuk, ahol különleges növényeket láthatunk. Bekapcsolódtunk az országos madártani egyesület munkájába.